Stort engasjement på innbyggermøte

folkevalgte i debattpanel - Klikk for stort bildeOnsdag 22. september møttes folkevalgte og innbyggere for å snakke om arealbruk i Lørenskog.

Engasjerte innbyggere var til stede i Storstua i Lørenskog hus og mange fulgte direkteoverføringen på Facebook.

Hva skjedde på møtet?

De politiske partiene i kommunestyret diskuterte blant annet befolkningsvekst, bokvalitet og markagrensa. Folk i salen og i chatten hadde spørsmål om både trafikkstøy og hvordan unge skal komme seg inn i boligmarkedet.

Debattpanelet brenner for at Lørenskog fortsatt skal være et godt sted å bo, og lyttet oppmerksomt for å ta med folks meninger inn i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Se opptak av møtet

Klikk her for å se opptak av møtet.

Du kan fortsatt påvirke

Møtet ble arrangert fordi kommuneplanens arealdel skal revideres, og forslag til planprogram er på høring frem til 22. oktober. Les mer på vår portal for kommuneplanen https://www.lorenskog.kommune.no/kommuneplan/