Takk for høringsinnspill

Vi har fått nesten 300 høringsinnspill fra ungdom, innbyggere, offentlige myndigheter, organisasjonslivet og næringsaktører. Det er flott at så mange har engasjert seg og gitt tilbakemelding på forslag til ny arealdel!

Tre mennesker snakker sammen og sier hva de mener - Klikk for stort bilde

Nå skal vi vurdere alle tilbakemeldinger og innspill og lage et nytt forslag som kommunestyret skal behandle i mars 2023. 

Her kan du lese høringsinnspillene. 

Her er forslaget som var på høring.