Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel og høring av forslag til planprogram

Tegning av tre personer og snakkeboble - Klikk for stort bilde

 Kommuneplanens arealdel for Lørenskog kommune skal revideres og arbeidet starter nå. 

Arealdelen er førende for hvordan vi skal bygge, verne og forvalte arealene i kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1, 11-12 og 11-13 varsles det nå om oppstart av planarbeid, og om høring av forslag til planprogram. Planprogrammet beskriver viktige hovedtema og prosess for arbeidet med revisjon av arealdelen.

Slik kan du påvirke

Forslag til planprogram er nå på høring. Les mer og gi dine innspill her. Innspill kan også sendes til postmottak@lorenskog.kommune.no. Epost merkes 21/3431.

Høringsfrist: 22. oktober 2021.

Vi ønsker også velkommen til et åpent informasjons- og debattmøte om planprogrammet den 22. september kl. 18 i Storstua på Lørenskog Hus.