Vi har oppført nytt toalett på Langgrunna badeplass

Det gamle toalettet på Langgrunna er revet, og vi har oppført et nytt toalett på samme sted som vil fungere bedre for innbyggerne våre .

En nyoppført bygning med tre dører sett forfra - Klikk for stort bildeDet nye toalettbygget Lørenskog kommune

Det nyoppførte toaletthuset har innlagt vann og avløp, og erstatter det gamle toaletthuset som kun hadde tørrklosetter og var uten innlagt vann. 

Vi håper at det nybygde toaletthuset blir godt mottatt av alle som benytter friarealet og badeplassen på Langgrunna i sommersesongen.

Det er montert en drikkekran på utsiden.

Åpningstiden har vi satt fra 08.00 – 20.00 i sommerhalvåret. 

Et toalett fotografert gjennom inngangsdøra - Klikk for stort bildeInnsiden av det nye toalettet Lørenskog kommune