Viktig endring i utsendelse av eFaktura fra Lørenskog kommune

Vår leverandør av eFaktura-tjenester har oppgradert den tekniske løsningen vi benytter for utsendelse av eFaktura. De alle fleste mottakere av eFaktura fra Lørenskog kommune vil ikke merke noen forskjell. 

Mottar du eFaktura på vegne av andre?

Men hvis du mottar eFaktura fra kommunen på vegne av andre, for eksempel en ektefelle eller en du er pårørende til, så opphører denne automatikken nå. Fra og med nå vil eFaktura bli sendt til den som står som fakturamottaker basert på fødsels- og personnummer i vårt fakturaregister. 

Hvis du fortsatt ønsker å motta og behandle eFaktura for andre, må du inngå en ny avtale om dette i banken til den som fakturaen er registrert på. 

For å kunne behandle en eFaktura på vegne av en annen person må det være gitt en fullmakt for dette, siden eFaktura er en personlig avtale. Ta kontakt med banken for mer informasjon om hvordan du gir fullmakt for eFaktura.