Egenberedskap - er du forberedt hvis noe skulle skje?

Med enkle grep kan du og dine nærmeste bli bedre forberedt til å klare dere selv i minst tre døgn hvis strøm og vann blir borte. Under en krise er det mange mennesker som har behov for hjelp, og ved å være forberedt bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først.

Les mer om egenberedskap på sikkerhverdag.no

Hva mener vi med en krise?

En krise oppstår når vi ikke lenger har tilgang til tjenester og funksjoner vi er avhengige av. Eksempler kan være:

 • strømmen blir borte i flere dager
 • mobilnettet slutter å virke
 • vannet er forurenset eller avstengt
 • du kommer ikke deg hjemmefra fordi veien er sperret
 • butikkene har ikke de varene du trenger
 • du må vente på hjelp fordi mange andre er i samme situasjon

Årsaker til en krise

Det kan være mange grunner til en krise, men ofte skyldes det store mengder regn, sterk vind eller tekniske problemer. Slike situasjoner får alvorlige konsekvenser for hele samfunnet og for deg og din familie.

Strøm bruker vi til oppvarming, lys, matlaging, til å lade elektroniske hjelpemidler og til å se på tv. Vi holder kontakten med hverandre via telefon og internett. Hver dag reiser vi på jobb og vi er innom butikken for å handle. En krisesituasjon påvirker mange samtidig og vi må legge om de daglige rutinene.

Er du forberedt hvis noe skulle skje?

Du er bedre forberedt om du på forhånd har tenkt gjennom hvordan en krisesituasjon vil påvirke deg, familien din og de som er rundt deg.

Test din egenberedskap

Vi oppfordrer alle innbyggere til å øve og ta nødvendige grep for å styrke egenberedskapen. Sjekk om du er godt nok forberedt ved å teste din egenberedskap her.

Du bør tenke gjennom:

 • Hvilke kriser kan ramme deg?
 • Hvordan vil slike kriser påvirke deg?
 • Hvordan kan du klare deg selv et par dager?
 • Hva kan du ikke klare deg uten hver dag (for eksempel medisiner, hjelpemidler) – og finnes det noen brukbare alternativer?
 • Er noen avhengig av din hjelp? Dette kan være familien, foreldre, naboer, venner eller kjæledyr.
 • Hvordan kan du hjelpe andre?

Grunnleggende behov i en krise

Det skal ikke mye til for at du og din familie skal kunne klare dere selv i minst tre dager. Mye av det du trenger har du kanskje allerede.

Dette er de grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise:

 • varme
 • drikke
 • mat
 • legemidler
 • hygiene og sanitær
 • informasjon ved en krise

Slik kan du dekke grunnleggende behov i tre døgn (sikkerhverdag.no).

Jo mer forberedt du er selv, jo mer kan du hjelpe folk rundt deg. I en krise vil mange ha behov for ekstra støtte og hjelp. Tenk gjennom hvem du kjenner som kan trenge en hjelpende hånd.

Slik kan du hjelpe andre

I en krisesituasjon vil mange ha behov for hjelp, og hjelpen må først ut til de som trenger det aller mest.

Ved å forberede deg på en krise bidrar du til at de med størst behov for hjelp får det først.

I tillegg til å ta vare på deg selv og familien bør du tenke gjennom hvem du kjenner som kan trenge en hjelpende hånd og hva du kan bidra med.

Mer informasjon

Tilfluktsrom

Jodtabletter

Slik dekker du grunnleggende behov i tre døgn