Planleggingsdager for kommunale barnehager

2021/2022

  • 16. august 2021
  • 13.september 2021
  • 03. januar 2022
  • 19. april 2022
  • 10. juni 2022

2022/2023

  • 15. august 2022
  • 4. november 2022
  • 2. januar 2023
  • 11. april 2023
  • 9. juni 2023

Nedlastbastbar oversikt over ferie og fridager for skole, SFO og barnehager skoleåret 2021/2022 (PDF, 72 kB)

Nedlastbastbar oversikt over ferie og fridager for skole, SFO og barnehager skoleåret 2022/2023 (PDF, 73 kB)