Prosjekter i Lørenskog sentrum

Lørenskog er en av de raskest voksende kommuner i Norge. Lørenskog sentrum er et prioritert utviklingsområde for Lørenskog kommune, og sentrum utvikles og tydeliggjøres som kommunesenter. Her skal servicenæringer, handel, boliger, serveringssteder, kultur og andre sentrumsfunksjoner prioriteres. 

På denne siden har vi samlet informasjon om arbeidet knyttet til utviklingen av Lørenskog sentrum. Du kan også lese mer om tankene bak sentrumsutviklingen i gatebruksplanen og veiledende plan for offentlige rom (VPOR).