Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet

Vi tilrettelegger aktiviteter og tiltak for hjemmeboende, og aktivitetstilbud i omsorgs- og sykehjemsboligene. Vår avdeling består av: Finstad dagsenter (Spesielt tilrettelagt for personer med demens), Lørenskog dagsenter og Rolvsrud dagsenter. Vår visjon er å bidra til økt aktivitet blant eldre, motvirke ensomhet og bidra til å økt livskvalitet.

Hva tilbyr vi? 

Dagsentertilbud og alternative aktivitetstilbud for eldre deriblant tilrettelagt tilbud for personer med demens, hjemmebesøk (av ansatte ved dagsentra og frivillighetskoordinator), besøksvenn, aktivitetsvenn «Ut på tur» for yngre personer med demens. Kulturtilbud ved våre institusjoner som musikkterapi, kaffesamlinger, trim, konserter, grillfester etc. Vi legger til rette for gode aktiviteter og tilbud i samarbeid med frivillige.

Andre dagaktivitetstilbud

  • Ut på tur (unge personer med demens)
  • Møteplassen (tilbud på kveldstid for personer med demens)
  • Kulturaktiviteter på sykehjemmene og omsorgsboligene
  • Frivillighetstilbud rettet mot hjemmeboende og våre institusjoner

 

Hvem kan få tilbudet? 

Hjemmeboende eldre i Lørenskog, og for personer med demens.

Hvordan få tilbudet? 

Kontakte kommunen direkte se kontaktinformasjon under.

Se også søknadsskjema digitalt eller nedlastbar versjon

Søknad om helse og omsorgstjenester (DOCX, 42 kB)

Slik søker du 

Søknad om Helse- og omsorgstjenester eller ta kontakt med oss i avdelingen.

Søknadsfrist 

Løpende

Hva koster det? 

Kontakt Samhandling og Forvaltning for oppdaterte priser. Tilbud gjennom besøkstjenesten er i samarbeid med frivillige og er gratis. 

Hva skjer videre?


Hver enkelt vil få oppfølging av ansatte eller frivillige, kommer an på hvilke tilbud innbyggeren søker på eller ønsker.

Klage 

Klage på enkeltvedtak –  Klagerett Lørenskog kommune

Lover og regler (Her legges regler, vedtekter, forskrifter osv.) 

Kontaktinformasjon 


Jarle Opseth, Avdelingsleder


Heidi Tove Arnes, Dagsenterkoordinator


Trine Berglie, Kulturleder

Phuong Tran, Frivillighetskoordinator