Aktivitetstilbud, kultur og frivillighet

Vi tilbyr aktiviteter og tiltak for hjemmeboende, og aktivitetstilbud i omsorgs- og sykehjemsboligene. Vår avdeling består av: Finstad dagsenter (spesielt tilrettelagt for personer med demens), Lørenskog dagsenter og Rolvsrud dagsenter. Vår visjon er å bidra til økt aktivitet blant eldre, motvirke ensomhet og bidra til å økt livskvalitet.

Hva tilbyr vi? 

Dagsentertilbud og alternative aktivitetstilbud for eldre deriblant tilrettelagt tilbud for personer med demens, hjemmebesøk (av ansatte ved dagsentra og frivillighetskoordinator), besøksvenn, aktivitetsvenn «Ut på tur» for yngre personer med demens. Kulturtilbud ved våre institusjoner som musikkterapi, kaffesamlinger, trim, konserter, grillfester m.m. Vi legger også til rette for gode aktiviteter og tilbud i samarbeid med frivillige.

Andre dagaktivitetstilbud

Dagsentertilbud

Hvem kan få tilbudet? 

Hjemmeboende eldre i Lørenskog, og for personer med demens.

Hvordan få tilbudet? 

Du kan kontakte oss direkte. Kontaktinformasjon står lenger ned på siden. 

Du kan også søke via søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester:

Søknadsfrist 

Løpende

Hva koster det? 

Kontakt Samhandling og Forvaltning for oppdaterte priser. Tilbud gjennom besøkstjenesten er i samarbeid med frivillige og er gratis. 

Hva skjer videre?

Hver enkelt vil få oppfølging av ansatte eller frivillige, det kommer an på hvilke tilbud du søker på eller ønsker.

Klage 

Her ser du hvordan du går frem hvis du ønsker å klage på søknadsvedtaket.

Kontaktinformasjon 


Jarle Opseth, Avdelingsleder


Heidi Tove Arnes, Dagsenterkoordinator


Trine Berglie, Kulturleder

Eileen Morstøl Mølmshaug, Frivillighetskoordinator