Regler for opphold og bruk av Fjellhamar arena svømmehall

I bassengområdet

 •    All bading foregår på eget ansvar. Vi er her for å overvåke om noe skjer, forhindre ulykker og yte kvalifisert førstehjelp ved uhell.
 •    Alle som oppholder seg i svømmehallen må følge badevaktens instrukser.
 •    Det er påbudt å bruke badehette. Om du ikke har egen badehette, kan du låne av oss. Husk å levere den tilbake.
 •    Baby/barn som bruker bleier, må ha godkjente badebleier. 
 •    Det er ikke lov til å spise mat i bassengområdet, garderober og i dusjen.
 •    Dykkemaske med glass er ikke tillatt av sikkerhetsmessige årsaker.
 •    Løping i bassengområdet er ikke tillatt.
 •    Det er ikke lov til å dytte eller dra andre under vann.
 •    Det skal ikke være flere i anlegget enn det er driftsteknisk og sikkerhetsmessig dimensjonert for. Antall badende i bassenget er 50 personer
 •    Snorkel og svømmeføtter er ikke tillatt i svømmehallen (kun under organisert trening).
 •    Snus, tyggegummi og knuselige gjenstander er ikke tillatt i svømmehallen.
 •    Stuping i bassenget er ikke tillatt med unntak fra startpaller.
 •    Det er ikke lov å oppholde seg i opplæringsbassenget når det kjøres opp/ned.
 •    Det er kun tillatt å ha med plastflasker med drikke. Flasken skal stå plassert slik at den ikke kan falle ut i bassenget.
 •    Utesko settes i hyllene ved inngangsdør til garderoben. Det er ikke tillatt å bruke utesko i bassengområdet

 

Svømmeferdigheter

 • Barn under 12 år og voksne som ikke kan svømme, må være på den grunne delen av bassenget eller opplæringsbassenget, og i følge med og under oppsyn av en svømmedyktig voksen over 18 år.
 • Maksimum 3 personer som ikke er svømmedyktige per badende svømmedyktig voksenperson.
 • Ledsagere kan kun ha ansvar for inntil 3 personer i vannet, og må være i vannet med dem.

 

I garderoben

 • Det er ikke lov å ha med barnevogn inn i svømmehallen. Den må stå på merket plass i foajeen oppe i 2. etasje.
 •  Det er ikke tillatt å bade med undertøy, eller å ha undertøy under badetøyet. Alle som bader, må ha badetøy som er beregnet til bading. 
 •  Før du bader, må du vaske håret og hele kroppen uten badetøy eller undertøy med såpe. Husk du lukter mindre klor når du er ren.
 • Fotpleie eller barbering er ikke tillatt.


Annet

 • Berusede personer eller personer som ikke overholder reglene, kan bortvises fra svømmehallen.
 • Det er ikke lov med kamera, eller mobiltelefon med kamera,  i garderobe, dusjområde, eller hallen.
 • Gjenglemt tøy og annet utstyr tas vare på inntil 3 mnd før det kastes / gis bort.
 • Svømmehallen er ikke ansvarlig for gjenglemte gjenstander.
 • All røyking og nyting av alkohol/narkotiske midler er forbudt. Påvirkede personer vil bli bortvist.
 • Badevaktene kan ved brudd på bassengreglene, eller dersom det på annen måte utvises farlig adferd. utvise personer for et kortere eller lengre tidsrom. Det skal i slike tilfeller gis advarsel først.
 • Husk å levere adgangsbånd!
 • Hjelp oss å holde ro og orden. Rydd etter deg.


Brukere av svømmeanlegg (Idrettslag m.fl)

 • Brukere plikter å stille med egen tilsynsvakt i henhold til vaktliste. Denne skal ikke ha andre oppgaver. Tilsynsvakt skal ha gjennomført nødvendig opplæring.
 • Tilsynsvakt skal bære gul vest
 • Alle som bruker bassengene skal ha egen godkjent livredder / badevakt (ikke tilsynsvakt). Godkjenningen skal ikke være eldre enn ett år.
 • SwimEye-anlegget skal benyttes
 • SwimEye-radio tas med når vaktrom forlates.
 • Alle banetau skal tas inn ved avslutning for kvelden.
 • De siste som bader har ansvar for å sette ut bunnsuger (egen opplæring og instruks)
 • Bassengområdet, lager, vaktrom, garderober og dusjer skal ryddes etter bruk.
 • Ved kombinasjonsbruk av bassengene mellom klubb/folkesvømming skal det tas ekstra hensyn fra begge parter.