Kultur 60+

Kultur er et viktig virkemiddel i helsefremmende arbeid, og kulturopplevelser er med på å skape trivsel. Det er viktig for alle aldersgrupper at opplevelsene gjøres tilgjengelige også i perioder hvor det sosiale ofte må nedprioriteres.

Ved hjelp av midler fra Den kulturelle spaserstokken lages det hvert år et variert program med konserter, foredrag, teaterforestillinger og andre tilbud. Målet med Den kulturelle spaserstokken er å gi alle seniorer i kommunen mulighet til å delta i kulturelle aktiviteter. Tilbudene er spesielt beregnet på seniorene i kommunen, men alle er velkomne. 

Kultursektoren i kommunen arrangerer i tillegg markering av eldres dag 1. oktober.

Veiviseren i 1. etasje i Lørenskog hus er et treffsted for alle innbyggere i Lørenskog kommune, med fokus på seniorbefolkningen.

Kulturhuset arrangerer en lunsjkulturserie i Vasshjulet i Lørenskog hus.

Lørenskog kino har seniorkino hver torsdag kl. 12.30.

Frivilligsentralen har flere seniortilbud: kafé, foredrag, treffpunkt og kurs.