Kultur 60+

Kultur er et viktig virkemiddel i helsefremmende arbeid, og kulturopplevelser er med på å skape trivsel. Det er viktig for alle aldersgrupper at opplevelsene gjøres tilgjengelige også i perioder hvor det sosiale ofte må nedprioriteres.

Ved hjelp av midler fra Viken fylkeskommune til Den kulturelle spaserstokken lages det hvert år et variert Kultur 60+-program med konserter, foredrag, teaterforestillinger og andre tilbud. Målet med Den kulturelle spaserstokken er å gi alle seniorer i kommunen mulighet til å delta i kulturelle aktiviteter. Tilbudene er spesielt beregnet på seniorene i kommunen, men alle er velkomne. 

Kultursektoren i kommunen arrangerer i tillegg markering av eldres dag 1. oktober.

Veiviseren i 1. etasje i Lørenskog hus er et treffsted for alle innbyggere i Lørenskog kommune, med fokus på seniorbefolkningen.

Kulturhuset arrangerer en lunsjkulturserie i Vasshjulet i Lørenskog hus.

Lørenskog kino har seniorkino hver torsdag kl. 12.30.

Frivilligsentralen har flere seniortilbud: kafé, foredrag, treffpunkt og kurs.

Brosjyren Senior i Lørenskog - aktivitetstilbud og møteplasser (PDF, 2 MB)