Leiepriser for skolelokaler

Skolelokalene kan brukes vederlagsfritt innenfor gjeldende brukstid (se pkt. 11 i retningslinjene) av frivillige organisasjoner/ foreninger/ lag i Lørenskog kommune og til skolens egne aktiviteter utenom skoletid. Gratis bruk omfatter også kurs som arrangeres av godkjente opplysningsorganisasjoner (studieforbund og medlemsorganisasjoner), jfr. lov om voksenopplæring § 7).

Ved helgeseminar og større arrangement skal skolelokaler, samt samfunnssalen (Kjenn samfunnshus), stilles gratis til disposisjon for de organisasjoner som har fått innvilget status A, se retningslinjer for fastsettelse av låne-/leiestatus til frivillige organisasjoner.

Gratis bruk omfatter også utstyr som lokalet er utstyrt med for den ordinære bruk av lokalet. Dette gjelder blant annet alt større utstyr som tjukkaser, gymnastikkmatter, kasser, bukker, bord og stoler. Personlig utstyr som baller, rekkerter, vester, datautstyr, musikkinstrumenter etc. vil normalt ikke være tilgjengelig for leietaker.

Det tas betaling av private og kommersielle leietakere.

 

NB! Avbestilling
Avbestillingsgebyr påløper med 50 % av leiesum ved avbestilling senere enn 15 dager før avtalt leieforhold. Avbestilling senere enn 8 dager før avtalt  leieforhold belastes med 100 % av leiesum.