Leiepriser for idrettsanlegg

Leiepriser for idrettsanlegg
Lokaler Subsidiert leie Ordinær leie
Per spilleflate/bane (per time) 410 kr 720 kr
Fjellhamarhallen; Alle spilleflatene/banene (per time) 1 130 kr 2 155 kr
Fjellhamarhallen; Klatreveggen (per time) Etter avtale Etter avtale
Fjellhamarhallen; Gymsal (Fjellsrud) Se leiepriser skoler Se leiepriser skoler
Garderober (ved utleie til andre enn leietagere av spilleflater og klatrevegg (per garderobe per gang)) Etter avtale Etter avtale
Lørenskoghallen; Gymnastikksalen (per time) Etter avtale Etter avtale
Lørenskoghallen; Treningslaboratoriet (per time) Etter avtale Etter avtale
Lørenskoghallen; Kafeen (per time) Etter avtale Etter avtale
Lørenskoghallen; Vestibyler til salgsutstillinger o.l. Etter avtale Etter avtale
Skårerbadet (per time) 465 kr 875 kr