Endring av eiendomsgrenser

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer. Grensejusteringer krever ikke søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven. Grensejustering tinglyses ikke, og det trengs ikke samtykke fra panthaver.

Veiledning grensejustering