Påvise eiendomsgrenser

Når en eiendom mangler grensemerker og ønsker å få klarhet i hvor grensen går, kan det rekvireres en oppmåling. Det er 2 ulike typer oppmålingsforretninger når man skal klarlegge grensene. Det skilles mellom klarlegging av grenser der grensepunktene ikke er koordinatfestet og klarlegging av grenser som tidligere er fastsatt med koordinater.

Veiledning klarlegging av eksisterende grenser