Søk med hjelp fra fagfolk

Enkelte ting kan du ikke søke om selv. Da må du kontakte en ansvarlig søker som sender inn søknaden på dine vegne. Din rolle som tiltakshaver i byggesaken, er at du eier tiltaket.

Når må jeg søke med hjelp av fagfolk?

Om du må søke, kan søke selv eller trenger en ansvarlig søker for din byggesøknad, kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre.

Hva skal du bygge?

 Finn fagfolk som kan søke for deg

Finn foretak med sentral godkjenning. 

Hvem som gjør hva i byggesaken din, kan du lese om i SAK10 kap. 11 ansvars og roller.

 Foretakene skal erklære ansvarsrett

Foretak som skal ha en ansvarlig rolle i en byggesak, det vil si som søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende, må erklære ansvarsrett. En erklæring om ansvarsrett bekrefter for kommunen at foretaket påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for søknaden, og at de har den nødvendige faglige kompetansen som loven krever.

 Ansvarlig søker må sende inn erklæringene

  • Ansvarlig søker må sende inn erklæring om ansvarsrett for søkende og prosjekterende foretak sammen med byggesøknaden.
  • Ansvarlig søker trenger ikke å sende inn erklæring om ansvarsrett for de som skal utføre arbeidene, før de skal sette i gang. Sammen med erklæringen fra det utførende foretaket må det også følge med en oppdatert gjennomføringsplan. Arbeidet kan starte umiddelbart etter at ansvarlig søker har sendt inn den oppdaterte gjennomføringsplanen og erklæringen fra det utførende foretaket til kommunen.

Nyttige lenker

Byggesaksveiledning

Tips og råd om hva du bør tenke på hvis du har byggeplaner

Forskrift om byggesaksgebyr

Digital byggesøknad for profesjonelle