Nyhetsbrev om og for frivilligheten april 2023

VELKOMMEN TIL WORKSHOP FOR FRIVILLIGHETEN 24. MAI

Møteplasser for alle i Lørenskog

Lørenskog frivilligsentral inviterer frivilligheten i Lørenskog til workshop som en oppfølging av frivillighetskonferansen i desember 2022:

Hvordan kan vi samarbeide, inkludere flere eller etablere nye møteplasser i nabolagene?

Lørenskog hus, Vasshjulet onsdag 24. mai kl. 17.00 - 18.30

Dørene åpnes til mat og prat fra kl.16.30.

Meld på inntil to fra din forening innen 16. mai her: lenke til påmeldingsskjema

AKTUELLE ARRANGEMENTER

Møt frivilligheten på sentrale begivenheter i Lørenskog:

Mylderfestivalen lørdag 3. juni

Barnas egen kulturfestival med underholdning og aktiviteter ved Metro Senter og Lørenskog hus kl. 12-16. Les mer om Mylderfestivalen her.

Sommerfesten lørdag 3. juni

NFU Lørenskog inviterer til gratis og åpen sammenkomst for alle, både voksne og barn med underholdning, beverting og tilrettelagte sportsaktiviteter tilpasset ulike funksjonsnedsettelser, i og utenfor Skårer kirke lørdag 3. juni kl. 12 - 15. Her kan du møte en rekke lokale organisasjoner som tilbyr tilrettelagte fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne i Lørenskog.

Losbyfestivalen 10. – 11.  juni 

Nitor inviterer til Lørenskogs største gårdsfestival for familier på Losby Kafe og besøksgård. Les mer om Losbyfestivalen på lorenskog.friskus.com.

Losbydagen søndag 27. august

Friluftsfestivalen på Losby. Følg med, invitasjon kommer.

TILSKUDD

Viktige frister - tilskudd og leiestatus 2. mai

Søk Lørenskog kommunens driftstilskudd til frivillige organisasjoner innen 2. mai. Søknadsskjema og retningslinjer finnes her: driftstilskudd. Organisasjoner som søker driftstilskudd får automatisk vurdert sin låne-/leiestatus og trenger ikke å søke om det (om man må betale leie, får redusert pris eller kan låne gratis).

Det kan søkes om mindre tilskudd til ulike arrangementer og kulturtiltak gjennom året, senest 4 uker før gjennomføring. Søknadsskjema og retningslinjer finnes her: mindre tilskudd til kultur.

Tilskuddsportalen – oversikt over mulighetene

Lørenskog kommune har tegnet abonnement på Tilskuddsportalen, et digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskudd. Dette betyr at kommunale tjenester og lag og foreninger med tilhørighet til Lørenskog gjennom gratis brukerkonto får effektivt oversikt over hvilke tilskuddsmidler som kan søkes på. Brukerkonto registreres på Tilskuddsportalen.no

KURS OG NYTTIG INFORMASJON

Ny treningsgruppe for eldre med demens

Rundt 120 eldre deltar ukentlig i trimgrupper drevet av frivillige triminstruktører i samarbeid med kommunen. Målgruppen er eldre som ikke mestrer å delta på treningsstudio, men som likevel ønsker å holde seg aktive. Dette er stoltrim hvor formålet er å bedre og opprettholde styrke, stabilitet, bevegelighet og ikke minst funksjon til bruk i hverdagen. Torsdag 4. mai startes det opp en ny gruppe for personer med demens på Dovre bo- og aktivitetssenter (Folkets hus, underetasje) torsdager fra 11.30-12.30 (pårørende er også velkommen til å delta). Del gjerne om du kjenner noen dette kan være aktuelt for!

Verktøy og gode kurs hos Frivillighet Norge

Strever dere med nødvendige oppgaver som må gjøres for å drive en organisasjon? Les Frivillighet Norges verktøy for deg som driver en frivillig organisasjon.

Frivillighet Norge arrangerer jevnlig kurs for frivillige organisasjoner, både digitalt og fysisk i Oslo, og mange kurs er gratis. Abonner på nyhetsbrev fra Frivillighet Norge og følg med på Frivillighet Norges kurskalender.

Frivillige oppdrag

Det trengs stadig nye frivillige i Lørenskog og per 27. april er det to frivillige oppdrag i Lørenskogs aktivitetskalender lorenskog.friskus.com. Klikk på frivillige oppdrag når du er inne i kalenderen, da får du en samlet oversikt over mulighetene.

Frivillighet på kommunens nettsider

Avdeling Frivillighet og møteplassutvikling i Kultursektoren i kommunen er ansvarlig for dette nyhetsbrevet som sendes 4-5 ganger i året. Målgruppe er lag og foreninger, frivillige, kommuneansatte og folkevalgte. Send gjerne brevet videre til medlemmer eller kolleger.

Nyttig informasjon om frivillighet i kommunen finner du på Frivillighet og møteplasser.