Kultur, idrett og fritid

Kultur i Lørenskog kommune

Kultursektoren består av ca. 100 medarbeidere som har som hovedoppgave å arbeide for at Lørenskog kommunes innbyggere skal få et allsidig kulturtilbud – med opplevelser, utfordringer og aktiviteter. Kultur er organisert i direktørens kontor og fire avdelinger:

  • Park, idrett og friluftsliv
  • Bibliotek, frivillighet og tolketjeneste
  • Kulturproduksjon
  • Musikk- og kulturskole

Enheten ledes av direktør kultur Nina Kongtorp.
Tlf.: 67 93 40 00
E-post: postmottak@lorenskog.kommune.no

Mål for kulturarbeidet i kommunen

Kultur gir økt livskvalitet. Lørenskog kommune vil derfor arbeide for å utvikle et samfunn hvor innbyggerne trives og kan utvikle sine evner og anlegg i et rikt og trygt miljø.

Kulturvirksomheten skal:

  • stimulere til skaperglede og personlig utfoldelse
  • gi mulighet for aktivitet, rekreasjon og mellommenneskelig kontakt
  • gi mulighet for opplevelse, kunnskap og innsikt
  • styrke lokalkulturell identitet og opplevelse av å høre til
  • sikre mangfold og kvalitet, tradisjon og fornyelse i kulturarbeidet
  • styrke toleranse og demokrati

Kulturvirksomhet må legge vekt på at den enkelte får delta på egne premisser og gi mulighet for høy personlig og lagmessig innsats og prestasjonsyting.

Administrasjonen

Besøksadresse: Lørenskog hus, 8. etasje, Festplassen 1
Telefon: 67 93 40 00
E-post: kultur@lorenskog.kommune.no
Postadresse: Postboks 304, 1471 Lørenskog