Treningstid

Søknadsfrist for trenings- og arrangementstid i kommunale idrettsanlegg/gymsaler er 1. mars. Treningstidene følger skoletidsplanen for det påfølgende skoleåret.

Kontaktinfo

Oversikt over tildelt treningstid

Timeplan idrettshaller og gymsaler