Ødegården felt B4 og B16

Ødegården felt B4 og B16
Tittel Publisert Type
00 Melding om vedtak - detaljreguleringsplan 2021008, Ødegården B4 og B16

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00 Melding om vedtak - detaljreguleringsplan 2021008, Ødegården B4 og B16.pdf
01 Saksframlegg - Detaljreguleringsplan 2021008, Ødegården B4 og B16 - 2. gangs behandling

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Saksframlegg - Detaljreguleringsplan 2021008, Ødegården B4 og B16 - 2. gangs behandling.pdf
02 Plankart - Ødegården felt B4 og B16

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Plankart - Ødegården felt B4 og B16.pdf
03 Planbestemmelser - Ødegården B4 og B16

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Planbestemmelser - Ødegården B4 og B16.pdf
04 Planbeskrivelse - Ødegården felt B4 og B16

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Planbeskrivelse - Ødegården felt B4 og B16.pdf
05 Illustrasjonsplan alt. 1

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Illustrasjonsplan alt. 1.pdf
06 Illustrasjonsplan alt. 2

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 Illustrasjonsplan alt. 2.pdf
07 Illustrasjoner alt. 1

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Illustrasjoner alt. 1.pdf
08 Illustrasjoner alt.2

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Illustrasjoner alt.2.pdf
09 Utomhusanlegg alt. 1

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Utomhusanlegg alt. 1.pdf
10 Utomhusanlegg alt. 2

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Utomhusanlegg alt. 2.pdf
11 Utomhusanlegg konsept

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 Utomhusanlegg konsept.pdf
12 ROS-analyse

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 ROS-analyse.pdf
13 Renovasjonsplan

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 Renovasjonsplan.pdf
14 Miljøtekniske grunnundersøkelser

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14 Miljøtekniske grunnundersøkelser.pdf
15 Overvannsnotat og flom

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15 Overvannsnotat og flom.pdf
16 Rapport naturmiljø

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16 Rapport naturmiljø.pdf
17 Støyfaglig utredning

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17 Støyfaglig utredning.pdf
18 Trafikkanalyse

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18 Trafikkanalyse.pdf
19 Vei og VA-plan

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19 Vei og VA-plan.pdf
20 Stabilitetsvurdering

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20 Stabilitetsvurdering.pdf
21 Vurdering områdestabilitet og erosjon

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21 Vurdering områdestabilitet og erosjon.pdf
22 Brannteknisk skisse

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 22 Brannteknisk skisse.pdf
23 Referat oppstartsmøte - Ødegården felt B4

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 23 Referat oppstartsmøte - Ødegården felt B4.pdf
24 Ødegården felt B4, planinitiativ til prinsippbehandling

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 24 Ødegården felt B4, planinitiativ til prinsippbehandling.pdf
25 Orientering om klageadgang

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 25 Orientering om klageadgang.pdf
annonse

03.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned annonse.pdf