Mange ble inspirert av Lørenskog på årets barnevernskonferanse

Leder for barnevernet i Lørenskog Cecilie Fremo Bergkvam presenterte hvordan vi i Lørenskog jobber for å bedre oppvekstsvilkårene for barn og unge i kommunen, på den nasjonale barnevernskonferansen i forrige uke. Hun viste blant annet til kommunens nye oppvekstplan, forebyggende plan for omsorgssvikt og adferdsvansker og tiltak mot fattigdom i barnefamilier.

Bilde av en mann og to damer på scenen under barnnevernskonferansen 2024 - Klikk for stort bildeLeder for barnevernet i Lørenskog Cecilie Fremo Bergkvam, nr. to fra venstre, presenterte hvordan vi i Lørenskog jobber for å bedre oppvekstsvilkårene for barn og unge i kommunen.

– At vårt arbeid med oppvekstplanen har nådd ut i kommune-Norge og blitt lagt merke til er veldig inspirerende, sier Cecilie.

– Jeg tolker det som et tegn på at vi har gjort mye riktig og har funnet frem til en måte å samarbeide på som både gir bedre tjenester til våre innbyggere, og styrker det tverrfaglige samarbeidet internt, forklarer barnevernslederen.

De som satt i salen og de som fulgte konferansen digitalt, fikk også være med på premieren av en film om Familieveiviseren – vår nyopprettede tjeneste som skal bistå både ansatte i kommunen og familier med å samordne og koordinere tjenester til det beste for våre innbyggere. Filmen er laget i regi av Bufdir og fikk stor oppmerksomhet på konferansen.

Flere vil lære av Lørenskog

– Lørenskog kommune ble nevnt flere ganger i løpet av konferansedagen. Det er stas. Jeg har også fått flere henvendelser i etterkant fra kommuner som ønsker å lære mer om hvordan vi jobber og utvikler våre tjenester overfor barn, unge og familier, avslutter Cecilie. 

Barnevernskonferansen ble  arrangert i Oslo og tok utgangspunkt i utfordringer barnevernet står i, og hva som kan være gode løsninger for barn, unge og familier. Det er Bufdir, Bufetat og KS som årlig arrangerer konferansen.

Du kan se opptak av hele konferansen her. Lørenskog står på scenen en time og 13 minutter ut i sendingen.