Nyhetsbrev om og for frivilligheten januar 2023

Nytt år, nye muligheter og nye ideer? Leter du etter tilskuddsmidler til din hjertesak? Les om tilskudd, kurs og søknadsfrister, hvordan du kan bidra for demente eller foreslå kandidat til kulturprisen med mer i årets første nyhetsbrev.

Tilskuddsportalen – oversikt over mulighetene

Lørenskog kommune har tegnet abonnement på Tilskuddsportalen, et digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskudd. Dette betyr at kommunale tjenester og lag og foreninger med tilhørighet til Lørenskog nå kan få mye raskere og bedre oversikt over hvilke tilskuddsmidler som kan søkes på, gjennom gratis brukerkonto. Du kan registrere en brukerkonto på Tilskuddsportalen.no

Kurs i Tilskuddsportalen 15. februar

Vi inviterer til kurs hvor Mona Bjerke Jensen fra Lørenskog kommune innleder om samskaping – at godt samarbeid mellom kommune, frivillighet og næringsliv må til for å skape gode liv for innbyggerne. Øyunn Iversen fra Tilskuddsportalen kommer for å snakke om:

  • Generelt om tilskudd og hvordan forvaltere prioriterer
  • Tips til bedre søknadsskriving
  • Hvordan bruke Tilskuddsportalen

Tidspunkt: onsdag 15. februar, kl. 16 -18
Sted: Lørenskog Hus, Kunstsalen 1. etg.

Du kan melde deg på kurs for Tilskuddsportalen her.

Se gjerne opplæringsvideoer om hvordan du kan bruke portalen og skrive gode søknader i forkant av kurset.

Tilskudd.no

På frivillighetens dag 5. desember ble Tilskudd.no lansert, en nettside med samlet oversikt over alle statlige tilskudd frivillige organisasjoner kan søke på. Tilskudd.no inneholder også bakgrunnsdata og historikk, informasjon om tilskuddsmottakere og tildeling av tilskudd. Man søker ikke direkte via siden, men tas videre til den enkelte tilskuddsordningen.

Viktige frister – tilskudd, stipender og leie Lørenskog kommune

  • Kultur- og idrettsstipend - frist 1. mars
  • Periodisk leie - frist 1. mars
  • Driftstilskudd til frivillige organisasjoner - frist 2. mai

Det kan også søkes om mindre tilskudd til ulike arrangementer og kulturtiltak gjennom året, senest 4 uker før gjennomføring. Se informasjon på kommunens nettsider:

Tilskudd, priser og stipend

Utleie av lokaler

Tilskudd fra Viken – frist 1. februar

Viken fylke har er rekke tilskudd med frist 1. februar eller senere som frivillige organisasjoner eller kommunale tjenester kan søke på, se tilskudd og støtte fra Viken fylke

Strømstøtte – frist 15. februar

Lotteri- og stiftelsestilsynets strømstøtteordning gjelder for frivillige organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. Les om hvordan du kan søke strømstøtte her.

Tilskudd til inkludering i kulturaktiviteter – frist 1. mars

Kulturtanken tilbyr tilskudd til frivillige organisasjoner som gir barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted. Les mer om hva det gis støtte til, kriteriene og hvordan man søker på Kulturtanken.no.

Aktivitetsvenn for demente i Lørenskog

Har du sett den nydelige serien «Demenskoret» på TV? Mennesker kom sammen på bakgrunn av en felles interesse og det ble skapt gode opplevelser og magiske øyeblikk. Aktivitetsvenn bygger på samme prinsipp, og er et tilbud for personer med demens utviklet av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Aktivitetsvennen og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser og møtes minst to ganger i måneden og gjør ting sammen som de liker. Det kan være alt fra å gå på tur, gå på teater eller kafe, til å bare møtes for en kopp kaffe og en prat. De frivillige får kurs og veiledning fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, og neste kurs planlegges i februar/mars.

Kommunen søker frivillige aktivitetsvenner og ønsker å komme i kontakt med deg! Ta kontakt med frivillighetskoordinator Valborg Vigsnes Jakobsen for mer informasjon, e-post valvig@lorenskog.kommune.no, mobil 905 83 703.

Vil du bidra med praktisk hjelp?

Frivilligsentralen har økt pågang fra innbyggere som trenger praktisk hjelp til snømåking, handling og følge til helseavtaler. Ta kontakt med sentralen på epost frivillig@lorenskog.kommune.no eller telefon 67 93 44 44 dersom dette kan være noe for deg. Informasjon om alle frivillige oppdrag er tilgjengelig i lorenskog.friskus.com. Klikk på frivillige oppdrag, så får du en samlet oversikt over mulighetene.

Nominer kandidat til Lørenskogs kulturpris

Nominer kandidat til kulturprisen innen 1. mars. Kulturprisen tildeles en person, gruppe, institusjon eller organisasjon som enten har utmerket seg ved fremragende innsats/prestasjoner på kulturområdet i Lørenskog eller satt kulturlivet på dagsordenen. Les retningslinjer og hvordan du sender inn forslag.

Gode kurs i regi av Frivillighet Norge

Har dere behov for grunnleggende organisasjonskunnskap eller lære prosjektledelse? Frivillighet Norge arrangerer jevnlig kurs for frivillige organisasjoner, både digitalt og fysisk i Oslo, og mange kurs er gratis. Abonner på nyhetsbrev fra Frivillighet Norge og følg med på Frivillighet Norges kurskalender.

Hvordan påvirke hva som skjer i Lørenskog?

Som innbygger har du mange muligheter til å delta i lokaldemokratiet og påvirke hva som skjer i Lørenskog kommune. Kommunen har laget en nyttig oversikt over hvordan du kan være med å medvirke i Lørenskog,

Lørenskogs aktivitetskalender – lorenskog.friskus.com

I Lørenskogs aktivitetskalender lorenskog.friskus.com finner du arrangementer og frivillige oppdrag i regi av kommunen eller frivilligheten samlet på et sted. Du finner også oppdatert oversikt over omtrent alle lag og foreninger i Lørenskog. Etter at Lørenskog kommune inngikk avtale med Friskus as i 2018 som en av de første, er nå 38 kommuner i Norge med i friskus.com. Portalen gir deg derfor også oversikt over aktiviteter i andre kommuner.

Trenger din forening å bli mer synlig?

150 lag og foreninger får dette nyhetsbrevet og annen nyttig informasjon fra kommunen fordi de har en arrangørside i lorenskog.friskus.com med mulighet til å formidle formål, møte- og øvingstider og markedsføre arrangementer i kalenderen. Arrangørsiden må inneholde korrekt kontaktinformasjon slik at henvendelser fra innbyggere og kommunen når frem. Friskus as har laget mange nye brukerinstrukser, for eksempel om hvordan administrator inviterer inn ny administrator. Sjekk fanen HJELP nederst i portalen.

Frivillighet på kommunens nettsider

Avdeling Frivillighet og møteplassutvikling i Kultursektoren i kommunen er ansvarlig for dette nyhetsbrevet som sendes 4-5 ganger i året. Målgruppe er lag og foreninger, frivillige, kommuneansatte og folkevalgte. Send gjerne brevet videre til medlemmer eller kolleger.

Nyttig informasjon om frivillighet i kommunen finner du på Frivillighet og møteplasser.