Installasjon av vannmåler

Det er kommunen som eier vannmåleren. Abonnenten leier vannmåleren men abonnenten er ansvarlig for at måleren blir installert etter kommunens anvisning.

Bilde av en vannmåler - Klikk for stort bilde

Retningslinjer om vannmålerens plassering, montering, type etc. er å finne i vannmålernormen (PDF, 253 kB).
Dersom abonnenter skal installere vannmåler må de selv ta kontakt med en autorisert rørlegger. 

 

Rørleggeren får kvittert ut vannmåler hos kommunalteknikk i Fjellhamarveien 51 men må oppgi følgende opplysninger før vannmåleren kan hentes ut:

  • Monteringsadresse, postnummer, poststed samt gårds- og bruksnummer

  • Navn på eier og eiers adresse, postnummer, poststed og telefonnummer

  • Navn på fakturamottaker og fakturamottakers adresse, postnummer og poststed

  • Målertype, vertikal/horisontal og dimensjon

Senest 14 dager etter at vannmåleren er hentet ut skal den være montert og det skal gis melding til vår materialforvalter slik at vi kan kontrollere og plombere vannmåleren.

Opplysningene sendes komtek@lorenskog.kommune.no eller du kan ringe vår materialforvalter på telefon 67 93 42 38.

Der det er dimensjoner større enn 40 mm må kommunalteknikk kontaktes i godt tid før utlevering.

Aktuelle lenker