Aktiviteter

Kommunen har et variert fritidstilbud for folk i alle aldre.

Aktiviteter og fritidstilbud i Lørenskog

Barn og unge

Kommunen har en rekke kultur- og fritidstilbud for barn og unge, som fritidsklubber, aktivitetshuset Volt og kulturskole. 

Kultur 60+

Kulturopplevelser er med på å skape trivsel og er et viktig virkemiddel i helseforebyggende arbeid. Kultur har flere kulturtilbud spesielt beregnet på seniorene i kommunen. Kulturtilbud 60+.

Tilrettelagte tilbud

Kultur- og fritidstilbud i Lørenskog kommune er i utgangspunktet åpne for alle innbyggere. Vi har også noen aktiviteter som er spesielt tilrettelagt og/eller som passer for bestemte målgrupper. 

Lørenskog frivilligsentral

Lørenskog frivilligsentral koordinerer kommunens frivillighetsarbeid og er kontaktpunkt for alle som ønsker å yte eller motta frivillig innsats i Lørenskog kommune. Frivilligsentralen har kafétilbud og tilbyr ulike aktiviteter. 

Kulturkafé

Kulturkafeen skal være et uforpliktende samlingssted for psykisk utviklingshemmede over 18 år i Lørenskog, Lillestrøm og Rælingen, hvor besøkende blir utfordret til selv å delta aktivt i utforming og gjennomføring av den åpne virksomheten. 

Kino

Lørenskog kinos hjemmeside

Bibliotek

Lørenskog biblioteks hjemmesider

Kulturhus

Lørenskog hus' hjemmesider

Andre kulturvirksomheter i kommunen