Planer, bestemmelser og restriksjoner

Arealplaner.no

Kommuneplan 2015-2026

Kommunedelplan for "Differensiert forvaltning av vassdragene i Lørenskog" (PDF, 150 kB)

Temaplan "Klima og energi" del 1 (PDF, 4 MB) for 2017-2026

Temaplan "Klima og energi" del 2 (PDF, 6 MB) for 2017-2026

Handlingsplan knyttet til temaplan "Klima og energi" for 2017-2026 (PDF, 72 kB)

Temaplan "Landbruk" (PDF, 3 MB) for 2017-2028

Kommunedelplan for "Kulturminnevern del I" (PDF, 714 kB)

Kommunedelplan for "Kulturminnevern del II" (PDF, 928 kB)

Kommunedelplan for "Idrett og friluftsliv" (PDF, 3 MB) for 2019-2023

Varsling ved tiltak etter plan- og bygningsloven på eiendommer over "Romeriksporten" og "RA2" og restriksjoner ved aktivitet i nærheten av kraftledning:

Restriksjoner ved aktivitet i nærheten av kraftledning (PDF, 75 kB)

Romeriksporten (PDF, 2 MB)

RA2 (PDF, 266 kB)

Forfatter: Turid E Nordahl