Barnehagetilbud i Lørenskog kommune

Redusert foreldrebetaling

Familier med samlet inntekt under kr.  500 500,- per år, kan søke om redusert foreldrebetaling. Frist for å søke for barnehageåret 2017/2018 er 15.juni 2017. For å søke, gå til betaling.

 

Framtia barnehage

Framtia barnehage har seks avdelinger og ligger sentralt ved Lørenskog stasjon i Skogblomstveien 2. Tre avdelinger åpnet mars 2017.  De tre resterende åpnes i august.

Framtia - Klikk for stort bilde Famtia barnehage 1 - Klikk for stort bilde Lekeapparat Framtia barnehage 1 - Klikk for stort bilde

Inngangsparti 1 - Klikk for stort bilde

Barn - Klikk for stort bilde

Barnehagesjef er Signy Fredriksen.  Ved behov for informasjon, eller ved spørsmål, kontakt oss på tlf 67 93 40 00 eller på oppvekst.utdanning@lorenskog.kommune.no

 

Kommunale barnehager

Det er 18 kommunale barnehager i Lørenskog. Barnehagene er administrativt tilknyttet barnehagekontoret.

Planleggingsdager i kommunale barnehager 2017/2018 (PDF, 200 kB)

Vedtekter for Lørenskog kommunale barnehager (DOC, 53 kB)

Betalingsreglement for kommunale barnehager (PDF, 89 kB)

Kvalitet i barnehage og skole - strategisk plan 2015-2026 (PDF, 7 MB)

 

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et tilbud til foreldre eller andre omsorgspersoner med barn fra 0-6 år som av ulike årsaker ikke har plass i ordinær barnehage. Når dere er på besøk i barnehage, har dere selv ansvar for barna og tar del i arbeidet sammen med de ansatte.
 

Private familebarnehager

I Lørenskog kommune er det 12 private familiebarnehager. En familiebarnehage er en barnehage hvor driften foregår i små grupper i private hjem. Hver barnehage har sin særegne kvalitet noe som bidrar til mangfold i Lørenskog kommunes barnehagetilbud. Vi oppfordrer foreldre til å kontakte den enkelte barnehage og komme på besøk! Oppholdsbetaling i følge kommunens betalingsreglement. Familiebarnehagene er med i det samordnede opptaket.

Private barnehager

Det er 10 private barnehager i Lørenskog kommune. De har ulike åpningstider, styringsform og opptakskriterier. For informasjon om den enkelte barnehage, trykk på linkene nedenfor. Lørenskog kommune yter søskenmoderasjon til de private barnehagene på lik linje med det som gis i de kommunale barnehagene. Det gis også gradert oppholdsbetaling i samsvar med kommunens betalingsreglement. Kommunen har tilsynsplikt ovenfor de private barnehagene.

Statlige barnehager (Ahus)

Akershus universitetssykehus har fem barnehager i Lørenskog med plass til ca 300 barn. Alle ansatte ved sykehuset kan søke om plass for sine barn ved sykehusbarnehagene. Barnehageplass ved Ahus barnehagene søkes via kommunens Oppvekstportal. Dette på lik linje med søknad til alle barnehager i kommunen.

 

Oversikt over barnehagene i Lørenskog

Fant du det du lette etter?