Barnehagetilbud i Lørenskog kommune

Søknadsfrist for barnehageopptaket 2018/2019 er 1.mars.

Alle kommunale og ikke-kommunale barnehager i Lørenskog kommune deltar i samordnet barnehageopptak. Det søkes  elektronisk på Lørenskog kommunes nettside. Det skal fylles ut en søknad for hvert barn det søkes barnehageplass for. Barn som fyller 1 år senest innen november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til plass fra den måneden barnet fyller ett år. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen det er bosatt. Dokumentasjon om forhold som tilsier prioritet ved opptak i henhold til barnehagens vedtekter må ettersendes. Frist for levering av dokumentasjon er 1.mars.

Søkere som ønsker overflytting til annen barnehage, legger inn ny søknad. Søkere på venteliste fra 2017, som ikke oppdaterte søknaden innen 7.januar 2018, må søke på nytt.

 

Barn - Klikk for stort bilde

Kommunale barnehager

Det er 18 kommunale barnehager i Lørenskog. Barnehagene er administrativt tilknyttet barnehagekontoret.

Vedtekter for Lørenskog kommunale barnehager (DOC, 53 kB)

Betalingsreglement for kommunale barnehager (DOC, 51 kB)

Kvalitet i barnehage og skole - strategisk plan 2015-2026 (PDF, 7 MB)

 

Private barnehager

Det er 10 private barnehager i Lørenskog kommune. De har ulike åpningstider, styringsform og opptakskriterier. For informasjon om den enkelte barnehage, trykk på linkene nedenfor. Lørenskog kommune yter søskenmoderasjon til de private barnehagene på lik linje med det som gis i de kommunale barnehagene. Det gis også gradert oppholdsbetaling i samsvar med kommunens betalingsreglement. Kommunen har tilsynsplikt ovenfor de private barnehagene.

Statlige barnehager (Ahus)

Akershus universitetssykehus har fem barnehager i Lørenskog med plass til ca. 320 barn. Alle ansatte ved sykehuset kan søke om plass for sine barn ved sykehusbarnehagene uavhengig av bostedskommune. Barnehageplass ved Ahus barnehagene søkes via kommunens Oppvekstportal.

Private familebarnehager

I Lørenskog kommune er det 12 private familiebarnehager. En familiebarnehage er en barnehage hvor driften foregår i små grupper i private hjem. Gruppene består av fire eller åtte barn i alderen 1-3 år. Solheim familiebarnehage er den eneste som har barn opp til fem år. Hver barnehage har sin særegne kvalitet noe som bidrar til mangfold i Lørenskog kommunes barnehagetilbud. Vi oppfordrer foreldre til å kontakte den enkelte barnehage og komme på besøk! Oppholdsbetaling følger kommunens betalingsreglement. Familiebarnehagene er med i det samordnede opptaket.

 

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et tilbud til foreldre eller andre omsorgspersoner med barn fra 0-6 år som av ulike årsaker ikke har plass i ordinær barnehage. Når dere er på besøk i barnehage, har dere selv ansvar for barna og tar del i arbeidet sammen med de ansatte.

 

Barnehagesjef er Signy Fredriksen.  Ved behov for informasjon, eller ved spørsmål, kontakt oss på tlf.

67 93 40 00 eller på epost

 

Oversikt over barnehagene i Lørenskog

Fant du det du lette etter?