Barnehagetilbud i Lørenskog kommune

Lørenskog kommune koordinerer opptaket for alle barnehager – både private og kommunale. De første tilbudene om barnehageplass er sendt ut. Vi fortsetter opptaket etter påske og planlegger å sende ut tilbud 7.mai, 29.mai og 18.juni.

Søknader som har kommet inn etter 1. mars vil bli behandlet når hovedopptaket er ferdig.

Du finner svar på de mest spurte spørsmålene om barnehageopptak i Lørenskog kommune her: https://www.lorenskog.kommune.no/tjenester/barn-og-familie/barnehage/barnehageopptak/

 

 

 

Klikk for stort bilde

Kommunale barnehager

Det er 19 kommunale barnehager i Lørenskog. Barnehagene er administrativt tilknyttet barnehagekontoret.

Vedtekter for Lørenskog kommunale barnehager (DOC, 53 kB)

KVALITET i barnehage og skole - strategisk plan 2018-2026 (PDF, 3 MB)

 

Private barnehager

Det er 10 private barnehager i Lørenskog kommune. De har ulike åpningstider, styringsform og opptakskriterier. Det gis søskenmoderasjon på lik linje som i de kommunale barnehagene og nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen gjelder i private barnehager.

Statlige barnehager (Ahus)

Akershus universitetssykehus har fem barnehager i Lørenskog med plass til ca. 320 barn. Alle ansatte ved sykehuset kan søke om plass for sine barn ved sykehusbarnehagene uavhengig av bostedskommune. Barnehageplass ved Ahus barnehagene søkes via kommunens nettside.

Private familebarnehager

I Lørenskog kommune er det 12 private familiebarnehager. En familiebarnehage er en barnehage hvor driften foregår i små grupper i private hjem. Gruppene består av fire eller åtte barn i alderen 1-3 år. Familiebarnehagene er med i det samordnede opptaket.

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et tilbud til foreldre eller andre omsorgspersoner med barn fra 0-6 år som av ulike årsaker ikke har plass i ordinær barnehage. Når dere er på besøk i barnehage, har dere selv ansvar for barna og tar del i arbeidet sammen med de ansatte.

 

Barnehagesjef er Signy Fredriksen.  Ved behov for informasjon, eller ved spørsmål, kontakt oss på tlf. 67 93 40 00 eller på epost

 

Oversikt over barnehagene i Lørenskog

Fant du det du lette etter?