Barnehagetilbud i Lørenskog kommune

Barnehageopptak 2017/2018

Alle kommunale og ikke-kommunale barnehager i Lørenskog kommune deltar i samordnet barnehageopptak. Det må søkes på Lørenskog kommunes nettside søk barnehageplass. Det skal fylles ut en søknad for hvert barn det søkes barnehageplass for. Dokumentasjon om forhold som tilsier prioritet ved opptaket i henhold til barnehagenes vedtekter må ettersendes. Frist for levering av dokumentasjon er 1. mars.

I følge barnehageloven har barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Barn som er født i november 2016, og som omfattes av Stortingets forslag om utvidet rett til plass, må søke før frist 1. mars. Rett til barnehageplass for barn født i november forutsetter at Stortinget fatter endelig vedtak om lovendring.

Søkere som ønsker overflytting til annen barnehage legger inn ny søknad. Søkere på venteliste fra 2016 som ikke oppdaterte søknaden innen 15.01.17, må søke på nytt.

SØKNADSFRIST ER 1. MARS 2017.

 

Framtia barnehage

Framtia barnehage har seks avdelinger og ligger sentralt ved Lørenskog stasjon i Skogblomstveien 2. Tre avdelinger åpnes i mars 2017.  Det er nå gjennomført opptak til de som skal begynne ved åpning. Det har blitt sendt ut sms / e-post til de som har fått plass. Det var flere søkere enn ledige plasser. De som ikke har mottatt sms / e-post, har dessverre ikke fått plass i denne omgang, og står fortsatt på venteliste. 

Framtia - Klikk for stort bilde Famtia barnehage 1 - Klikk for stort bilde Lekeapparat Framtia barnehage 1 - Klikk for stort bilde

Inngangsparti 1 - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

Barn - Klikk for stort bilde

Barnehagesjef er Signy Fredriksen.  Ved behov for informasjon, eller ved spørsmål, kontakt oss på tlf 67 93 40 00 eller på oppvekst.utdanning@lorenskog.kommune.no

 

Kommunale barnehager

Det er 18 kommunale barnehager i Lørenskog. Barnehagene er administrativt tilknyttet barnehagekontoret.

Planleggingsdager i kommunale barnehager 2016/2017 (PDF, 46 kB)

Vedtekter for Lørenskog kommunale barnehager (DOC, 53 kB)

Betalingsreglement for kommunale barnehager (PDF, 89 kB)

Kvalitet i barnehage og skole - strategisk plan 2015-2026 (PDF, 7 MB)

 

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et tilbud til foreldre eller andre omsorgspersoner med barn fra 0-6 år som av ulike årsaker ikke har plass i ordinær barnehage. Når dere er på besøk i barnehage, har dere selv ansvar for barna og tar del i arbeidet sammen med de ansatte.
 

Private familebarnehager

I Lørenskog kommune er det 13 private familiebarnehager. En familiebarnehage er en barnehage hvor driften foregår i små grupper i private hjem. Hver barnehage har sin særegne kvalitet noe som bidrar til mangfold i Lørenskog kommunes barnehagetilbud. Vi oppfordrer foreldre til å kontakte den enkelte barnehage og komme på besøk! Oppholdsbetaling i følge kommunens betalingsreglement. Familiebarnehagene er med i det samordnede opptaket.

Private barnehager

Det er 10 private barnehager i Lørenskog kommune. De har ulike åpningstider, styringsform og opptakskriterier. For informasjon om den enkelte barnehage, trykk på linkene nedenfor. Lørenskog kommune yter søskenmoderasjon til de private barnehagene på lik linje med det som gis i de kommunale barnehagene. Det gis også gradert oppholdsbetaling i samsvar med kommunens betalingsreglement. Kommunen har tilsynsplikt ovenfor de private barnehagene.

Statlige barnehager (Ahus)

Akershus universitetssykehus har fem barnehager i Lørenskog med plass til ca 300 barn. Alle ansatte ved sykehuset kan søke om plass for sine barn ved sykehusbarnehagene. Barnehageplass ved Ahus barnehagene søkes via kommunens Oppvekstportal. Dette på lik linje med søknad til alle barnehager i kommunen.

 

Oversikt over barnehagene i Lørenskog

Fant du det du lette etter?