Barnehagetilbud i Lørenskog kommune

Informasjon om hovedopptak 2020

Hovedopptak 2020 er ikke ferdig. Dersom du ikke har fått tilbud om barnehageplass, vil det bli sendt ut nye tilbud 9.juni 2020.

Ny barnehage på Skårer syd

Lørenskog kommune bygger ny barnehage på Skårer syd. Barnehagen skal ha seks avdelinger samt egne arealer som er spesielt tilrettelagt for barn med særskilte behov. Barnehagen skal være klar til å ta imot cirka 120 barn i august 2020.

 

Her finner du oversikt over alle barnehagene i Lørenskog