Barnehagetilbud i Lørenskog kommune

Informasjon om hovedopptak 2020

På grunn av tekniske problemer var det mange som ikke fikk svar da de første tilbudene om barnehageplass for høsten 2020 ble sendt ut. Torsdag 12. mars ble de tekniske problemene løst og vi sendte ut svar til de som ikke hadde fått det i første omgang.

Fristen for å svare på tilbudet er 15. mars. Dersom du ikke svarer innen fristen, blir du kontaktet på det telefonnummeret eller e-postadressen som ligger i søknaden. Dersom du ikke har lagt inn telefonnummer og e-post i søknaden, må du logge inn og registrere dette på nettsiden der du søkte. Svarfristen blir forlenget dersom det er behov for det.

De av dere som har svart på tilbud om barnehageplass på kommunens nettsider, trenger ikke å gjøre noe mer. Alle svar er registrert.

Det vil bli sendt ut nye tilbud om barnehageplasser 25.03.2020, 21.04.2020 og 09.05.2020.

Ny barnehage på Skårer syd

Lørenskog kommune bygger ny barnehage på Skårer syd. Barnehagen skal ha seks avdelinger samt egne arealer som er spesielt tilrettelagt for barn med særskilte behov. Barnehagen skal være klar til å ta imot cirka 120 barn i august 2020.

 

Her finner du oversikt over alle barnehagene i Lørenskog