Barnehagetilbud i Lørenskog kommune

Informasjon om hovedopptak 2020

Hovedopptaket for 2020 er nå avsluttet. Søknader som har kommet etter fristen 1. mars har blitt godkjent og nye søknader godkjennes fortløpende.

Det er anledning til å gjøre endringer på søknaden, dersom man ønsker det. For å gjøre endringer må søker logge seg inn på søknaden. Dersom det er ledige plasser tilgjengelig blir det sendt ut tilbud fortløpende. Tilbud sendes elektronisk til digitalpostkasse eller Altinn.

Vedtekter for kommunale barnehager finner du her.

Ny barnehage på Skårer syd

Lørenskog kommune bygger ny barnehage på Skårer syd. Barnehagen skal ha seks avdelinger samt egne arealer som er spesielt tilrettelagt for barn med særskilte behov. Barnehagen skal være klar til å ta imot cirka 120 barn i august 2020.

 

Her finner du oversikt over alle barnehagene i Lørenskog