Barnehagetilbud i Lørenskog kommune

Endring av åpningstid til 8.30 – 15.00 gjeldende fra onsdag 14. april 
Barnehagene har nå fått ny revidert nasjonal veileder om smittevern for drift av barnehager. Det er gjort ytterligere skjerpinger på rødt nivå som fører til enda større utfordringer for å få til en forsvarlig drift, ivaretakelse av barns beste og ivaretakelse av de ansatte.

Dette medfører at kommunen dessverre må redusere åpningstiden med en time. Ny åpningstid blir fra kl. 8.30 – 15.00. Den nye åpningstiden blir gjeldene fra onsdag 14.04.21 og så lenge barnehagene driftes på rødt tiltaksnivå.

Dersom det er helt nødvendig med en åpningstid utover 08.30-15.00, må det søkes om dette på eget søknadsskjema. Dette gjelder barn med særlige behov og barn med foreldre av samfunnskritiske yrker. De som allerede har fått innvilget utvidet åpningstid trenger ikke å søke på nytt.

Du kan lese mer om bakgrunnen for endringene her. 

Søke eller si opp barnehageplass

Søk om barnehageplass

Si opp barnehageplass

Her finner du oversikt over alle barnehagene i Lørenskog