Kommuneplan

Kommuneplan 2022
Tittel Publisert Type
01 Saksframlegg og vedtak

04.04.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Saksframlegg_vedtak.pdf
02 Planbeskrivelse

26.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Planbeskrivelse.pdf
03 Arealdelen

26.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Arealdelen.pdf
04 Bestemmelser og retningslinjer

26.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Bestemmelser og retningslinjer.pdf
05 Hensynsoner

26.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Hensynsoner.pdf
06 Utviklingsområder

26.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 Utviklingsområder.pdf
07 Grønnstruktur

26.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Grønnstruktur.pdf
08 Fjernvarme

26.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Fjernvarme.pdf
09 Støysoner

26.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Støysoner.pdf
10 Løyper i marka

26.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Løyper i marka.pdf
11 ROS-analyse

26.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 ROS-analyse.pdf