Oversikt over strategier og temaplaner

Her finner du strategier og temaplaner som gjelder i Lørenskog kommune.

Helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgssektoren
Link til planen Politisk sak
Boligplan 2019-2026 KS-sak 79/19
Strategi for helse-, omsorg- og mestringssektoren 2022 - 2026 KS-sak 156/22
Strategiplan velferdsteknologi (PDF, 1019 kB) KS-sak 100/16
Strategisk kompetanseplan (PDF, 1002 kB) HS-sak 67-17

Strategi og samfunnsutvikling

Strategi og samfunnsutvikling
Link til planen Politisk sak
Næringsplan 2019 - 2022 (PDF, 3 MB) KS-sak 25/19
Temaplan for klima- og energi i Lørenskog kommune 2017-2026, del 1 og del 2 KS-sak 18/17
Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Lørenskog sentrumsområde (PDF, 29 MB) KS-sak 118/17
Strategi for levende sentrum i Lørenskog KS-sak 169/23
Kommunal planstrategi for Lørenskog 2024-2028 KS-sak 44/24