Oversikt over strategier og temaplaner

Her finner du strategier og temaplaner som gjelder i Lørenskog kommune.

Helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgssektoren
Link til planen Politisk sak
Boligplan 2019-2026 KS-sak 79/19
Helse og omsorgsplan 2015-2026 (PDF, 6 MB) KS-sak 96/14
Strategiplan velferdsteknologi (PDF, 1019 kB) KS-sak 100/16
Strategisk kompetanseplan (PDF, 1002 kB) HS-sak 67-17

Teknisk sektor

Teknisk sektor
Link til planen Politisk sak
Energistrategi for kommunale eiendommer (PDF, 2 MB) KS-sak 6/19
Generell rutinebeskrivelse for drift av Lørenskog kommunes bygninger og utomhusanlegg KS-sak 65/98
Hovedplan VA og vannmiljø (PDF, 6 MB) KS-sak 87/14
Kommunedelplan for differensiert forvaltning av vassdragene
Plan for vannforvaltning i vannregion Glomma KS-sak 110/14
Retningslinjer for bokvalitet (PDF, 5 MB) KS-sak 149/21
Strategi for overvann og vassdrag (PDF, 6 MB) KS-sak 68/17
Temaplan 2017-30 for eiendomsforvaltningen (PDF, 4 MB) TU-sak 105/16
Trafikksikkerhetsplan KS-sak 90/18

Strategi og samfunnsutvikling

Strategi og samfunnsutvikling
Link til planen Politisk sak
Næringsplan 2019 - 2022 (PDF, 3 MB) KS-sak 25/19
Plan for grønn mobilitet for Lørenskog kommune 2019-2026 KS-sak 41/19
Temaplan for klima- og energi i Lørenskog kommune 2017-2026, del 1 og del 2 KS-sak 18/17
Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Lørenskog sentrumsområde (PDF, 29 MB) KS-sak 118/17

Styring og virksomhetsutvikling

Styring og virksomhetsutvikling
Link til planen Politisk sak
Kommunikasjonsstrategi for Lørenskog kommune KS-sak 81/20