Strategi for helse-, omsorg- og mestringssektoren 2022 - 2026

Dette er en strategi om livskvalitet. Den handler om hvordan helse-, omsorg- og mestringssektoren – sammen med hele Lørenskog-samfunnet – kan bidra til at flest mulig kan: 

  • bo trygt hjemme lengst mulig 
  • ta ansvar for eget liv og egen helse 
  • oppleve å mestre livet 
  • ha regien i eget liv 
  • ha god livskvalitet 

Dette vil vi oppnå gjennom innsatsområdene helsefremming og forebygging, mestring, samskaping, alternative boformer, velferdsteknologi og kompetanse.