Feiring bruk

Feiring bruk
Tittel Publisert Type
00 Detaljreguleringsplan 2018-1 - Feiring bruk - 1. gangsbehandling

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00 Detaljreguleringsplan 2018-1 - Feiring bruk - 1. gangsbehandling.pdf
01 Plankart Feiring bruk

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Plankart Feiring bruk.pdf
02 Planbestemmelser Feiring bruk

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Planbestemmelser Feiring bruk.pdf
03 Planbeskrivelse

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Planbeskrivelse.pdf
04 Illustrasjonsplan østre del

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Illustrasjonsplan østre del.pdf
05 Illustrasjonsplan vestre del

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Illustrasjonsplan vestre del.pdf
06 Lengdesnitt-Illustrasjoner fjernvirkning

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 Lengdesnitt-Illustrasjoner fjernvirkning.pdf
07 KU Hovedrapport - Feiring Bruk

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 KU Hovedrapport - Feiring Bruk.pdf
08 Notat fremtidig trafikkmengde

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Notat fremtidig trafikkmengde.pdf
09 Støyutredning planforslag

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Støyutredning planforslag.pdf
10 Notat luftkvalitet

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Notat luftkvalitet.pdf
11 Overvannsnotat

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 Overvannsnotat.pdf
12 Matjordplan

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 Matjordplan.pdf
13 Geoteknisk notat

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 Geoteknisk notat.pdf
14 Arkeologisk registrering

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14 Arkeologisk registrering.pdf
15 Kryssutforming FV1517_Feiringveien

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15 Kryssutforming FV1517_Feiringveien.pdf
16 Merknader samlet

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16 Merknader samlet.pdf
17 KU - Overordnede planer og mål

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17 KU - Overordnede planer og mål.pdf
18 KU - Markedssituasjon

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18 KU - Markedssituasjon.pdf
19 KU - Helsekonsekvensutredning

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19 KU - Helsekonsekvensutredning.pdf
20 KU - Luft og klima

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20 KU - Luft og klima.pdf
21 KU - Grunnforurensning-miljørisiko

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21 KU - Grunnforurensning-miljørisiko.pdf
22 KU - Risikovurdering - forurensing til grunn- og overflatevann

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 22 KU - Risikovurdering - forurensing til grunn- og overflatevann.pdf
23 KU - Støyutredning

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 23 KU - Støyutredning.pdf
24 KU - Trafikkanalyse

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 24 KU - Trafikkanalyse.pdf
25 KU - Kulturminner og kulturmiljø

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 25 KU - Kulturminner og kulturmiljø.pdf
26 KU - Naturmiljø

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 26 KU - Naturmiljø.pdf
27 KU - Grunnvann

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 27 KU - Grunnvann.pdf
28 KU - Landskapsbilde og fjernvirkning

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 28 KU - Landskapsbilde og fjernvirkning.pdf
29 KU - Sensitive arter

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 29 KU - Sensitive arter.pdf
30 KU - ROS-analyse

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 30 KU - ROS-analyse.pdf
31 Saksframlegg fra 1. gangsbehandling av Feiring bruk 15.06.22

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 31 Saksframlegg fra 1. gangsbehandling av Feiring bruk 15.06.22.pdf
Melding om offentlig ettersyn

08.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Melding om offentlig ettersyn.pdf