Aktuelt

Lørenskog kommune vurderer løpende arealdisponeringen i kommunen. I forbindelse med en kommende revidering av gjeldende kommuneplan, skal det tilrettelegges for at interesserte får anledning til å gi innspill.

 

Frivillighetsrådet delte ut årets frivillighetspris til  Grethe Wiik og Roy Hagen

  Frivillighetens dag ble feiret med Kickoff- konferanse for Frivillighetens år 2022 på Vasshjulet torsdag 2. desember. Konferansen var fulltegnet med over 70 deltakere og rundt 30 organisasjoner i tillegg til kommunalt ansatte og politikere.

Illustrasjon av munnbind

 Lørenskog kommune sendte søndags morgen ut e-post alle våre innbyggere over 15 år fra e-postadressen: lorenskog@innbyggerkontakt.no I e-posten informerer vi om hvor dere til en hver tid kan finne oppdatert informasjon om hvilke tiltak mot korona som gjelder. 

Faksimile budsjettforslag 22

Alle forslag som ble fremmet i formannskapet i forbindelse med behandling av økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 er nå klare. 

Kommunestyret vil behandle og vedta årsbudsjettet og økonomiplanen i kommunestyremøtet onsdag 15. desember klokken 10-18.

Lenke til: 
Formannskapets flertallsinnstilling til økonomiplan for 2022-2025  årsbudsjett for 2022 (PDF, 640 kB)

Fem unge gutter ute i parken

Tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge" er nå kunngjort for 2022. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Lørenskog kommune og Østmarka Orienteringsklubb samarbeider i år om en julekalender som ligner litt på Stolpejakten. 

Lørenskog kommunes forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for den kommende 4-årsperioden er lagt fram. Budsjettet og økonomiplanen skal endelig vedtas av kommunestyret 15. desember.
   

Folkemøte, sal med podie og fremvisning av arealplan, publikum i salen

Lørenskog kommune gjennomfører i disse dager en undersøkelse blant innbyggere i kommunen. I undersøkelsen får innbyggere og folkevalgte spørsmål om lokaldemokratiet i egen kommune. Resultatene fra denne undersøkelsen gir oss et godt grunnlag for videre arbeid med lokal demokratiutvikling.

Gruppe voksne som går tur i skogen

 8. november får 8 300 innbyggere i Lørenskog kommune invitasjon til å delta i en stor folkehelseundersøkelse, der de blir spurt om blant annet livskvalitet, helse og trivsel. 
Undersøkelsen er felles for alle de 51 kommunene som utgjør Viken fylkeskommune og totalt 250 000 innbyggere får spørreskjemaet tilsendt.

En tilvisingsavtale gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.