Aktuelt

Varaordfører Ernst-Modest Herdieckerhoff tenner lys

Torsdag 22. juli åpnet kirken dørene for alle som ønsket å delta på 10-årsmarkeringen etter terrorangrepet. Hele ettermiddagen var det mulighet for lystenning, stillhet og samtale med prest.  

Per Flatberg og Kjell Daae Hauger mottok Lørenskog kommunes miljø- og bærekraftspris for 2020. Barn og unges miljø- og bærekraftspris gikk til Halvor Halvorsen og 4. trinn på Åsen skole.

 

Lørenskog kommune fikk inn mange gode forslag til kandidater til kommunens miljø- og bærekraftspris 2020. Prisen tildeles innbygger, organisasjon, lag, forening, virksomhet eller andre for tiltak eller aktiviteter som fremmer bærekraftig utvikling, natur- og miljøvern. Også barn og ungdom ble foreslått som verdige kandidater for prisen.

Klima-, økologi- og samferdselsutvalget som er jury, har besluttet at miljø- og bærekraftsprisen for 2020 tildeles Per Flatberg og Kjell Daae Hauger.

To menn som observerer en bakke med kvikkleire

Etter kvikkleireskredet i Gjerdrum, er det behov for å orientere om hvordan situasjonen er i Lørenskog kommune. Kommunen har gode rutiner knyttet til kvikkleire. 

Faksimile av flertallsinnstilling budsjett 2021

Formannskapets flertallsinnstilling til økonomiplan for 2021-2024  årsbudsjett for 2021 er nå lagt ut til alminnelig ettersyn.

Kommunestyret vil behandle og vedta årsbudsjettet og økonomiplanen i kommunestyremøtet onsdag 9. desember klokken 10-18.

Lenke til: 
Formannskapets flertallsinnstilling til økonomiplan for 2021-2024  årsbudsjett for 2021 (PDF, 906 kB)