Benterud skole

Benterud skole
Tittel Publisert Type
Melding om vedtak

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0. Melding om vedtak.pdf
1. Saksfremlegg 2. gangs behandling

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Saksfremlegg 2. gangs behandling.pdf
2. Plankart

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Plankart.pdf
3. Bestemmelser

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Bestemmelser.pdf
4. Planbeskrivelse

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. Planbeskrivelse.pdf
5. Illustrasjoner

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5. Illustrasjoner.pdf
6. Illustrasjonsplan fase 1

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6. Illustrasjonsplan fase 1.pdf
7. Illustrasjonsplan fase 2

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7. Illustrasjonsplan fase 2.pdf
8. ROS-analyse

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8. ROS-analyse.pdf
9. Sol-skygge eksisterende

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9. Sol-skygge eksisterende.pdf
10. Sol-skygge fase 1

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10. Sol-skygge fase 1.pdf
11. Sol-skygge, fase 1 kveld juni

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11. Sol-skygge, fase 1 kveld juni.pdf
12. Sol-skygge fase 2

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12. Sol-skygge fase 2.pdf
13. Faktaark

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13. Faktaark.pdf
14. Forurenset grunn notat

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14. Forurenset grunn notat.pdf
15. Grunnundersøkelse - geoteknikk

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15. Grunnundersøkelse - geoteknikk.pdf
16. Grunnundersøkelse datarapport

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16. Grunnundersøkelse datarapport.pdf
17. Vurdering områdestabilitet

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17. Vurdering områdestabilitet.pdf
18. Trafikkutredning

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18. Trafikkutredning.pdf
19. Støyutredning

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19. Støyutredning.pdf
20. Luftforurensing notat

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20. Luftforurensing notat.pdf
21. Renovasjonsteknisk notat

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21. Renovasjonsteknisk notat.pdf
22. VAO rammeplan

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 22. VAO rammeplan.pdf
23. VAO Tegninger

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 23. VAO Tegninger.pdf
24. Orientering om klageadgang

12.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 24 Orientering om klageadgang.pdf