Ødegården felt B4 og B16

Ødegården B4 og B16
Tittel Publisert Type
00 Detaljreguleringsplan 2021-4 - Ødegården B4 og B16 - offentlig ettersyn

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00 Detaljreguleringsplan 2021-4 - Ødegården B4 og B16 - offentlig ettersyn.pdf
01 Saksframlegg - Detaljreguleringsplan 2021-4, Ødegården B4 og B16 - 1 gangs behandling

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Saksframlegg - Detaljreguleringsplan 2021-4, Ødegården B4 og B16 - 1 gangs behandling.pdf
02 Plankart - Ødegården felt B4 og B16

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Plankart - Ødegården felt B4 og B16.pdf
03 Planbestemmelser Ødegården B4 og B16

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 Planbestemmelser Ødegården B4 og B16.pdf
04 Planbeskrivelse - Ødegården felt B4 og B16

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04 Planbeskrivelse - Ødegården felt B4 og B16.pdf
05 Illustrasjonsplan alt. 1

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05 Illustrasjonsplan alt. 1.pdf
06 Illustrasjonsplan alt. 2

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06 Illustrasjonsplan alt. 2.pdf
07 Illustrasjoner alt. 1

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07 Illustrasjoner alt. 1.pdf
08 Illustrasjoner alt.2

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08 Illustrasjoner alt.2.pdf
09 Utomhusanlegg alt. 1

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 09 Utomhusanlegg alt. 1.pdf
10 Utomhusanlegg alt. 2

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 Utomhusanlegg alt. 2.pdf
11 Utomhusanlegg konsept

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 Utomhusanlegg konsept.pdf
12 ROS-analyse

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 ROS-analyse.pdf
13 Renovasjonsplan

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 Renovasjonsplan.pdf
14 Miljøtekniske grunnundersøkelser

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14 Miljøtekniske grunnundersøkelser.pdf
15 Overvannsnotat og flom

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15 Overvannsnotat og flom.pdf
16 Rapport naturmiljø

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16 Rapport naturmiljø.pdf
17 Støyfaglig utredning

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17 Støyfaglig utredning.pdf
18 Trafikkanalyse

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18 Trafikkanalyse.pdf
19 Vei og VA-plan

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19 Vei og VA-plan.pdf
20 Stabilitetsvurdering

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20 Stabilitetsvurdering.pdf
21 Vurdering områdestabilitet og erosjon

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21 Vurdering områdestabilitet og erosjon.pdf
22 Referat oppstartsmøte - Ødegården felt B4

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 22 Referat oppstartsmøte - Ødegården felt B4.pdf
23 Ødegården felt B4, planinitiativ til prinsippbehandling

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 23 Ødegården felt B4, planinitiativ til prinsippbehandling.pdf
Annonse offentlig ettersyn - Ødegården B4 og B16

29.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Annonse offentlig ettersyn - Ødegården B4 og B16.pdf